Thứ ba, 23/10/2018
Về việc yêu cầu các doanh nghiệp nộp thuế điện tử
Về việc yêu cầu các doanh nghiệp nộp thuế điện tử
Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại khoản 10 điều 7 quy định: Trường hợp NNT là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của Pháp luật về giao dịch điện tử;...
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 72/2015/BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang bị hệ thống báo động, báo cháy, chống trộm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Chi nhánh gửi kèm phiếu đăng ký thông báo mời thầu)....
Trang 22 / 24« Đầu...10...2021222324