Chủ nhật,  09/08/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (161A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Quản...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường...
THÔNG BÁO BÁN NHÀ VÀ ĐẤT
THÔNG BÁO BÁN NHÀ VÀ ĐẤT
Tên tôi là: Nguyễn Duy Biên, chứng minh thư số 081003835. Địa chỉ: số 6, đường Trần Hưng Đạo, khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tôi có nhu cầu bán nhà và đất tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: Nhà và...
Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn
Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV, ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc đóng hai đầu cửa hang để phục vụ thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa phạm vi trong lòng hang thuộc công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn Công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn đã được...
Trang 3 / 2512345...1020...Cuối »