Thứ hai,  10/08/2020

Đảng viên gương mẫu làm theo lời Bác

(LSO) – Đó là Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Văn Quan. Tốt nghiệp Trường sỹ quan chính trị, trải qua nhiều cương vị công tác, từ năm 2012 đến tháng 3 năm 2019, Thiếu tá Tuấn là cán bộ trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, là Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Văn Quan.

Trên cương vị là trợ lý tổ chức, thiếu tá Tuấn đã đề xuất nhiều biện pháp lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc của Đảng, nền nếp chế độ, sinh hoạt, kỷ luật Đảng; tích cực tham mưu cho cấp ủy chú trọng giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhất là để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đủ bản lĩnh đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội, phản động. Thiếu tá Tuấn chủ động nghiên cứu các tài liệu, thông qua các bài giảng về các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức bổ ích, định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ năm 2016 đến tháng 3/2019, thiếu tá Tuấn đã tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, kết nạp 117 đảng viên mới, vượt 167% kế hoạch; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên dự bị; kiện toàn cấp ủy các cấp được 91 đồng chí; tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng cho 351 trường hợp đúng thủ tục nguyên tắc. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh cụ thể hoá, xây dựng, bổ sung 21 lượt quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác quan trọng; 12 nghị quyết, kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ định kỳ; 5 nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; 23 chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiêu biểu, thiếu tá Tuấn đã tham mưu, triển khai có chất lượng chương trình phối hợp giữa Phòng Chính trị với ban tổ chức 11 huyện, thành ủy trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt của các  chi bộ; xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, được Tỉnh ủy đánh giá cao.

Trên cương vị là Chính trị viên, phó Ban CHQS huyện Văn Quan, thiếu tá Tuấn không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác của người cán bộ, chỉ huy. Nổi bật là duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội (đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ và kết luận địa bàn theo Quyết định số 62, 49); thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động, kết nghĩa các tổ chức theo quy chế, quy định, xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang nhân dân huyện với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Văn Quan.

Đại tá Hoàng Công Lý, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá Tuấn luôn bám sát các mục tiêu, yêu cầu tình hình thực tiễn của cơ quan, gương mẫu, đề cao tinh thần tự giác trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Luôn đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, ứng xử có văn hóa, nói đi đôi với làm; dân chủ quần chúng; nêu gương, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đồng chí Tuấn là tấm gương tích cực học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phong cách tư duy sáng tạo, làm việc khoa học. Trong công việc luôn có sự phối kết hợp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả công tác, 3 năm liên tục (2016 – 2018) thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn luôn là chiến sỹ thi đua cấp Bộ CHQS tỉnh và được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu, tháng 5/2019, thiếu tá Tuấn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NÔNG ĐÌNH QUANG