Thứ bảy,  08/08/2020

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, xe hỏng không sử dụng, tháo máy, tháo khung, mất cắp, sang tên chuyển quyền sở hữu… sẽ bị tịch thu biển số.
Theo VOV