Thứ ba,  19/01/2021

Những hãng xe đáng tin cậy nhất năm 2020

Dưới đây là danh sách những hãng xe đáng tin cậy nhất năm 2020 do Consumer Reports bình chọn

 10. Dodge

9. Porsche

8. Subaru

7. Ram

6. Hyundai

5. Honda

4. Buick

3. Lexus

2. Toyota

1. Mazda

Theo VOV