Thứ sáu,  30/10/2020

Hướng tới hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em

Bộ Tư pháp cho biết, tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Đồng Tháp và An Giang đã có sáu phòng phỏng vấn thân thiện với trẻ em. Đây là một trong những kết quả của dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên” của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, hơn 700 cán bộ ngành tư pháp và lao động được tập huấn về điều tra, xét xử thân thiện với người chưa thành niên, chính sách bảo vệ trẻ em và luật pháp với người chưa thành niên, đồng thời triển khai thí điểm hỗ trợ tâm lý xã hội và tái hoà nhập cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng.Thông tin trên được công bố trong hội thảo tham vấn giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) với các cơ quan tư pháp và hành pháp Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đây là hợp phần bảo vệ trẻ em trong chương trình hợp tác quốc gia giữa Unicef và Việt Nam giai đoạn 2006-2010 nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống...

Bộ Tư pháp cho biết, tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Đồng Tháp và An Giang đã có sáu phòng phỏng vấn thân thiện với trẻ em. Đây là một trong những kết quả của dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên” của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, hơn 700 cán bộ ngành tư pháp và lao động được tập huấn về điều tra, xét xử thân thiện với người chưa thành niên, chính sách bảo vệ trẻ em và luật pháp với người chưa thành niên, đồng thời triển khai thí điểm hỗ trợ tâm lý xã hội và tái hoà nhập cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng.

Thông tin trên được công bố trong hội thảo tham vấn giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) với các cơ quan tư pháp và hành pháp Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đây là hợp phần bảo vệ trẻ em trong chương trình hợp tác quốc gia giữa Unicef và Việt Nam giai đoạn 2006-2010 nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống tư pháp thân thiện, nâng cấp các chương trình, dịch vụ cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa thành niên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật, cũng như trẻ em là nạn nhân, nhân chứng tội phạm.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, hệ thống pháp luật cho trẻ em và người chưa thành niên của Việt Nam đang gần hơn với các chuẩn mực quốc tế, thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất đối với người chưa thành niên. Qua đó, việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đối với trẻ em và người chưa thành niên đã ghi những kết quả khả quan như Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 ghi nhận nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, tăng cường trừng trị nghiêm khắc các hành vi mua bán người chưa thành niên; xem xét sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi nhằm tăng cường thủ tục tố tụng thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên cũng như nhạy cảm về giới trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử…

Bà Lê Hồng Loan, trưởng phòng Bảo vệ trẻ em của Unicef cho biết, trong giai đoạn 2012-2016, tổ chức này và ngành tư pháp sẽ hướng tới hợp tác chủ yếu trong lĩnh vực đăng ký khai sinh cho nhóm trẻ dễ tổn thương nhất, hỗ trợ mở thêm phòng lấy lời khai thân thiện tại các quận, huyện ở tám địa phương trọng điểm, vận động thành lập đội cảnh sát chuyên trách điều tra án liên quan đến trẻ em và toà án cho người chưa thành niên…

Theo Nhandan