Thứ năm,  13/08/2020

Huyện Lộc Bình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

LSO-Ngày 24/11/2011, UBND huyện Lộc Bình đã phối hợp với Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 230 đại biểu là lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh truyền đạt nội dung tập huấnTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản như: quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, lãng phí; tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các nội dung công tác PCTN, thực hành tiết kiện chống lãng phí; bộ máy, cơ chế...

LSO-Ngày 24/11/2011, UBND huyện Lộc Bình đã phối hợp với Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 230 đại biểu là lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.
Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản như: quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, lãng phí; tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các nội dung công tác PCTN, thực hành tiết kiện chống lãng phí; bộ máy, cơ chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hợp tác quốc tế trong PCTN; những nội dung cơ bản của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công ước quốc tế và chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; các quy định của pháp luật về phòng ngừa, xử lý tham nhũng, các giải pháp chỉ đạo triển khai của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và xem bộ phim tài liệu có chủ đề về công tác PCTN…

Đức Anh