Thứ hai,  25/01/2021

Trường Đại học TD-TT Bắc Ninh vi phạm Bộ luật Hình sự?

Trường Đại học Thể dục, Thể Thao Bắc Ninh có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự và Luật phòng chống tham nhũng. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kết luận về các sai phạm liên quan đến quản lý tài chính, thủ tục hành chính hơn 160,73 triệu đồng của Trường Đại học Thể dục, Thể thao tại Từ Sơn, Bắc Ninh, vốn được coi là một trong những “lò” đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành thể thao Việt Nam. Cụ thể, ông Đinh Hùng Sơn, phó Hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện các hợp đồng cho thuê nhà ở giữa Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh với Trung tâm Thể dục, Thể thao Quân đội tại nhà nghỉ An Khánh không đúng với thực tế hơn 32,16 triệu đồng. Ban thanh tra Bộ đã xác minh trong thời gian thực hiện hai hợp đồng có kinh phí 348,11 triệu đồng, Trung tâm Thể dục, Thể thao Quân đội không nghỉ ở một nhà nghỉ nào khác ngoài Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh. Theo kết luận của Ban thanh...

Trường Đại học Thể dục, Thể Thao Bắc Ninh có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự và Luật phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kết luận về các sai phạm liên quan đến quản lý tài chính, thủ tục hành chính hơn 160,73 triệu đồng của Trường Đại học Thể dục, Thể thao tại Từ Sơn, Bắc Ninh, vốn được coi là một trong những “lò” đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành thể thao Việt Nam.

Cụ thể, ông Đinh Hùng Sơn, phó Hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện các hợp đồng cho thuê nhà ở giữa Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh với Trung tâm Thể dục, Thể thao Quân đội tại nhà nghỉ An Khánh không đúng với thực tế hơn 32,16 triệu đồng.

Ban thanh tra Bộ đã xác minh trong thời gian thực hiện hai hợp đồng có kinh phí 348,11 triệu đồng, Trung tâm Thể dục, Thể thao Quân đội không nghỉ ở một nhà nghỉ nào khác ngoài Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh.

Theo kết luận của Ban thanh tra Bộ, đây là vi phạm nghiêm trọng khoản 1 Điều 14 của Luật kế toán và Khoản 7 Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng có kết luận về sai phạm trong “thanh quyết toán chứng từ Đề tài không đúng thực tế 112,87 triệu đồng” của tổng số 11 quyết định cho cán bộ, viên chức thực hiện đề tài đi điền dã, khảo sát ở các tỉnh do Hiệu trưởng Lưu Quang Hiệp ký không có số lưu tại sổ công văn đi của Trường Thể dục, Thể thao Bắc Ninh.

Trong đó, vi phạm tài chính không đúng với thực tế từ chứng từ đi điền dã, khảo sát là 93,72 triệu đồng, vi phạm kinh phí thanh toán chứng từ Hội thảo khoa học và Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở là 19,15 triệu đồng, vi phạm kinh phí thanh toán phiếu điều tra là 15,7 triệu đồng.

Từ những phát hiện sai phạm trên, Thanh tra Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch đã kết luận Trường Đại học Thể dục, Thể Thao Bắc Ninh có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự và Luật phòng chống tham nhũng.

Theo đó, Thanh tra Bộ có kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước tổng số tiền vi phạm hơn 160,73 triệu đồng.

Cũng theo Thanh tra Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch hồ sơ vi phạm của Trường Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh sẽ được chuyển tới cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ các hành vi giả mạo.

Theo VOV