Thứ tư,  18/09/2019

10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2013

Sáng nay, 31-12, tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp, ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Tư pháp đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2013.
 

Sáng nay, 31-12, tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp, ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Tư pháp đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2013.

1. Tổ chức thành công “Ngày Pháp luật” đầu tiên trong toàn quốc, đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng, hoàn thiện pháp luật sang tổ chức, thi hành pháp luật;

2. Năm 2013, lần đầu tiên Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp và khẳng định “công tác tư pháp là nhiệm vụ của Chính phủ, chính quyền địa phương”;

3. Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo tiền đề quan trọng tạo nên bước đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư;

4. Hoàn thiện thể chế và hình thành bộ máy quản lý xử lý vi phạm hành chính thống nhất trong toàn quốc, đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống với việc hoàn thành 50 nghị định xử lý vi phạm hành chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”;

5. Công chứng Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh công chứng quốc tế, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử Công chứng Việt Nam, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Công chứng Việt Nam trong những năm qua;

6. Thủ tướng Chính phủ công nhận “Ngày truyền thống Thi hành án Dân sự” và “Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam”. Đây là sự kiện thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của hai lĩnh vực này đối với xã hội;

7. Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án Nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án Dân sự, bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo của các ngành từ trung ương đến địa phương.

8. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường, mở rộng với nhiều nhiệm vụ mới mà Chính phủ giao như quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính…

9. Luật Hòa giải cơ sở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2014) tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế và vật chất để tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát triển;

10. Công tác đào tạo cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp có bước phát triển quan trọng khi Đề án “xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và đề án “Xây dựng học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được phê duyệt.

Theo Nhandan