Thứ hai,  18/01/2021
Lạng Sơn

Phát hiện sai phạm kinh tế 2,52 tỷ đồng

LSO-Tính từ đầu năm 2014 đến nay, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai 54 cuộc thanh kiểm tra, trong đó có 5 cuộc thanh kiểm tra từ năm trước chuyển sang.

Các lĩnh vực tập trung thanh tra là: lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng và quản lý đất đai, giáo dục, y tế và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng… Đến nay đã kết thúc 26 cuộc thanh kiểm tra. Qua thanh kiểm tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 2,52 tỷ đồng. Đã quyết định thu hồi, xử lý 2,5 tỷ đồng và thu hồi được 789 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nhằm phòng ngừa tham nhũng lãng phí.

ĐÔNG BẮC