Thứ năm,  29/10/2020

Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

LSO-Hôm nay (5/6), Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 120 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Luật gồm 8 chương với 81 điều quy định rõ nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá tài sản, thù lao, phí đấu giá, xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại, quản lý Nhà nước về đấu giá… Việc tổ chức triển khai thi hành tốt các quy định của Luật Đấu giá tài sản sẽ góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi của người tham gia đấu giá tài sản, trách nhiệm của đấu giá viên, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đấu giá tài sản; các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn về đấu giá tài sản, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ đấu giá viên; qua đó, giúp mọi người hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định đấu giá tài sản, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực thi Luật Đấu giá tài sản.

NÔNG ĐÌNH QUANG