Thứ năm,  29/10/2020
Hội Cựu chiến binh thành phố:

Quan tâm phổ biến giáo dục pháp luật

LSO-Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn luôn đi đầu tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố dự hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL, Hội CCB thành phố chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, đoàn thể triển khai thực hiện. Các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, phát tờ rơi, gặp gỡ đối thoại, sinh hoạt định kỳ, biên soạn, cấp phát tài liệu. Cùng với đó, hội chú trọng kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ tuyên truyền pháp luật, cử cán bộ, hội viên làm công tác PBGDPL, hòa giải tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật do cấp trên tổ chức.

Hiện 100% chi hội có tổ tuyên truyền pháp luật, phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể cơ sở hòa giải những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân; tích cực tuyên truyền, giáo dục điều hay, lẽ phải; tham gia giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; vận động  người dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội CCB thành phố đã phối hợp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông cho trên 6.500 học sinh, sinh viên. Phối hợp với chính quyền cơ sở và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được 8 buổi cho đoàn viên, thanh niên diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự và vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, tổ chức cho gần 200 lượt cán bộ, hội viên tham gia cùng lực lượng công an, quân sự tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự; vận động hơn 3.000 lượt hộ gia đình hội viên ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về pháo; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tham gia hòa giải thành công 14 vụ xích mích, mâu thuẫn trong nhân dân.

Ông Chu Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Thời gian này, các khối phố trên địa bàn tổ chức hoạt động hè cho các cháu học sinh, nhân dịp này, hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền lồng ghép, dạy bảo các cháu học sinh biết giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình, tham gia các hoạt động xã hội công ích; giáo dục nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa trong trường học, nơi công cộng; bảo vệ môi trường; nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ…

NÔNG ĐÌNH QUANG