Thứ sáu, 19/04/2019
Đồn Biên phòng Tân Thanh:

Điểm sáng tuyên truyền pháp luật

LSO-Đồn Biên phòng Tân Thanh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 13,5 km đường biên giới, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn 2 xã: Tân Thanh, Tân Mỹ (huyện Văn Lãng). Những năm qua, đơn vị đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Năm 2016, đơn vị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn tiếp tục duy trì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã trao đổi thông tin, tình hình địa bàn; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Ngay từ đầu năm, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã tổng kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút khoảng 1.500 lượt người tham gia.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp ủy, chỉ huy chú trọng quản lý và sử dụng tủ sách pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật  cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì chế độ cập nhật thông tin, động viên, khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu, nâng cao nhận thức, trình độ về mọi mặt; chủ động liên hệ với cơ quan chức năng của huyện để tiếp nhận kịp thời các văn bản pháp luật, phục vụ công tác tuyên truyền.

Qua học tập, nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, chủ động vận dụng vào thực tiễn công tác và xử lý các vi phạm xảy ra trên địa bàn đúng quy định. Đồng thời chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền 2 xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 – 2021”. Phối hợp với các ban, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được 28 buổi cho trên 2 nghìn lượt người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lồng ghép được 21 buổi cho hơn 1.700 lượt người về: Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới, công tác phòng, chống tội phạm, không vượt biên trái phép… Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp phát hơn 3.000 tờ rơi tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong khu vực biên giới; tổ chức cho 100% gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật. 33 hộ gia đình trên địa bàn và 6 thôn bản giáp biên đã ký kết phối hợp cùng bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý, bảo vệ gần 13,5 km đường biên và 38 cột mốc. Qua đó, đã có trên 650 lượt nhân dân tham gia cùng đơn vị tuần tra, kết hợp phát quang đường biên, mốc giới được 47 lần; nhân dân cung cấp cho BĐBP 16 nguồn tin có giá trị, giúp BĐBP xử lý 13 vụ, 15 đối tượng vi phạm pháp luật.

Ông Hoàng Văn Tung, Trưởng thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh cho biết: Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp cho nhân dân biên giới thêm hiểu biết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người dân luôn tin tưởng, sát cánh cùng BĐBP  trong tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia.

NÔNG ĐÌNH QUANG