Thứ bảy, 16/02/2019

Tràng Định: Nâng cao chất lượng hòa giải

LSO- Nhằm nâng cao chất lượng hòa giải, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong dân cư, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định tầm quan trọng của tổ hòa giải, hòa giải viên, huyện luôn chú trọng xây dựng, kiện toàn các tổ hòa giải. Nếu như năm 2015, toàn huyện có 1.050 hòa giải viên thì đến nay đã tăng lên 1.525 hòa giải viên (305 tổ hòa giải) là những người có đạo đức tốt, uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân, am hiểu pháp luật. Từ đó, vận dụng để giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn các bên trong quá trình hòa giải.

Để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, hằng năm, Phòng Tư pháp huyện  tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Bà Nông Thị Diệp, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Khuổi Khìn, xã Trung Thành cho biết: Tham gia các lớp tập huấn, tôi được truyền đạt về cách thức tiến hành hòa giải, trong 6 tháng đầu năm 2018, thôn tôi xảy ra 2 vụ mâu thuẫn do trâu ăn ngô, phá đường dẫn nước của nhà nhau. Tôi đã triệu tập thành viên tổ hòa giải, đến nhà dân tuyên truyền, phân tích, thuyết phục hai bên gia đình. Do đó, tổ đã hòa giải thành 2/2 vụ, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tháng 7/2018 tại Trung tâm hội nghị huyện Tràng Định

Không chỉ chú trọng tập huấn, cấp ủy, chính quyền huyện còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hạn chế các vụ việc mâu thuẫn xảy ra. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức được 480 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 17 nghìn lượt người.

Ông Nông Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Tri Phương cho biết: Tri Phương có 870 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hòa giải. Kiện toàn đội ngũ hòa giải viên tại 15/15 thôn. Các hòa giải viên đều nhiệt tình, trách nhiệm, có mặt kịp thời để tìm hiểu nguyên nhân, hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tỷ lệ hòa giải thành hằng năm đạt hơn 80%, qua đó, nhận thức pháp luật của người dân được nâng cao, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Ông Chu Tuấn Doanh, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tràng Định cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải, tháng 9/2018, phòng tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục hòa giải, cách thức hòa giải cho hòa giải viên, phấn đấu nâng tỷ lệ hòa giải thành lên 80%. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến tại xã Chi Lăng và Tri Phương để nhân rộng điển hình.

Năm 2017, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Tràng Định đã hòa giải thành 244/313 vụ, đạt 78%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, hòa giải thành 57/92 vụ. Các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư về đất đai, đồi rừng, tài sản, hôn nhân gia đình, dân sự. Thông qua hòa giải, các hòa giải viên đã trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật đến nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính…
DƯƠNG DUYÊN