Chủ nhật, 26/05/2019

Cục Thi hành án dân sự: Hiệu quả từ mô hình “xã điểm”

(LSO) – Năm 2018, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chỉ đạo “mỗi chi cục chọn 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, nơi có lượng án nhiều, khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo công tác THADS”. Đến nay mô hình này đã đạt kết quả bước đầu rất tích cực.

Lãnh đạo Chi cục THADS Hữu Lũng và cán bộ đơn vị thảo luận về thực hiện hoạt động tuyên truyền pháp luật tại xã điểm

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phạm Văn Dũng cho biết: Tại hội nghị giao ban công tác THADS quý I/2018, ban lãnh đạo đã chỉ đạo mỗi chi cục chọn 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, nơi có lượng án nhiều, khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo công tác THADS –  “xã điểm”, nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan THADS với cấp ủy, chính quyền cơ sở, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong THADS; tạo động lực lan tỏa đến các địa bàn khác. Trước mắt tập trung vào 4 chi cục: thành phố Lạng Sơn, các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình. Đây là những đơn vị có lượng án cao trong toàn tỉnh.

Theo đó, các chi cục trên đã rà soát, lựa chọn, đăng ký xã điểm về Cục THADS tỉnh và đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS tại các xã điểm, gồm: phường Vĩnh Trại (thành phố Lạng Sơn); thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc), xã Minh Sơn (Hữu Lũng); thị trấn Lộc Bình (Lộc Bình); trong đó, xã Minh Sơn đã tổ chức sơ kết mô hình thực hiện xã điểm…

Theo báo cáo của Chi cục THADS Hữu Lũng, kết quả công tác THADS từ tháng 10/2017 đến tháng 8/2018, trên địa bàn huyện đạt 89% về việc, 63% về tiền, tỷ lệ giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau giảm 6%, giảm 42% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau (đạt 4/4 chỉ tiêu). Trên địa bàn huyện có xã Minh Sơn là xã có nhiều vụ việc phải thi hành án mà đương sự cố tình chây ì, không tự nguyện thi hành, trốn tránh nghĩa vụ, đối tượng phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù… Ngoài những việc thi hành án đã giải quyết thì trong thời gian qua còn tồn 24 hồ sơ thi hành án khó khăn, phức tạp kéo dài nhiều năm. Vì vậy, thực hiện mô hình xã điểm, Chi cục THADS huyện Hữu Lũng đã lựa chọn xã Minh Sơn làm xã điểm về THADS.

Thực hiện mô hình xã điểm, chi cục đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động, giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền pháp luật về THADS cho đương sự; đã giải quyết xong 13 việc, thu được trên 2/3 số tiền phải thi hành án. Trong đó điển hình là vụ án bồi thường công dân của Trần Văn Thơm, theo quyết định của tòa án, Trần Văn Thơm phải bồi thường 17.025.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án tồn đọng từ năm 2006. Đây là vụ án kéo dài 12 năm chưa giải quyết xong, sau khi thực hiện xã điểm về THADS, qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chi cục và cấp ủy, chính quyền, nay, vụ việc đã được giải quyết xong, thu được đủ số tiền và lãi suất chậm phải thi hành án.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện Hữu Lũng cho biết: Chúng tôi nhận thấy mô hình xã điểm về THADS là cách làm hay, thiết thực với phương châm “Hướng về cơ sở”, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ hiệu quả này, tới đây, huyện tiếp tục nhân rộng mô hình ra các xã khác để tập trung giải quyết tốt việc thi hành án trên địa bàn.

Cùng với mô hình ở Hữu Lũng, hiện nay, mô hình xã điểm về THADS đang được triển khai tại các huyện, thành phố. Thông qua những mô hình này tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan THADS với cơ sở, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS cho nhân dân.

Những giải pháp đổi mới, sáng tạo và hiệu quả từ mô hình “xã điểm” về THADS đã góp phần giúp Cục THADS Lạng Sơn đạt xuất sắc 4/4 chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Cụ thể, kết quả công tác năm 2018 (từ 1/10/2017 đến 30/9/2018), toàn tỉnh đạt 95% về việc, 83% về tiền; so với năm 2017, giảm 35,19% số việc có điều kiện chuyển kỳ sau, giảm 38,89% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau.

THANH HUYỀN