Thứ bảy,  17/08/2019

Phường Tam Thanh: Chú trọng hòa giải ở cơ sở

(LSO) – Tam Thanh là một trong những phường trung tâm của thành phố Lạng Sơn, đông dân cư, dễ phát sinh các mâu thuẫn trong cộng đồng. Do đó, thời gian qua, UBND phường luôn quan tâm, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, nhằm giải quyết tốt các mâu thuẫn, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Vương Lê Hoàng, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh cho biết: Phường xác định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ tư pháp – hộ tịch phối hợp với bí thư, khối trưởng các khối phố tham mưu cho UBND phường kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên các tổ hòa giải; quán triệt các khối thường xuyên rà soát tình hình thực tế, nắm chắc địa bàn, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn để tham gia hòa giải. Đặc biệt, chú trọng biện pháp nêu gương của thành viên các tổ hòa giải, cũng như tập huấn kiến thức về hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên, để nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tháng 10/2018 tại UBND phường Tam Thanh

Nhằm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phường quan tâm kiện toàn đội ngũ hòa giải viên. Lựa chọn những người có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thuyết phục vận động, am hiểu về pháp luật. Thành viên tổ hòa giải thường là bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng. Hiện nay, phường duy trì hoạt động của 11 tổ hòa giải tại 11 khối phố với 60 thành viên, mỗi hòa giải viên đều nêu cao trách nhiệm trong thực hiện hòa giải cũng như tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Trong các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường, họp khối phố đều lồng ghép nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở để mọi người nắm rõ các quy định của pháp luật về hòa giải. Từ đầu năm 2018 đến nay, phường đã tổ chức được 15 cuộc với 750 lượt người tham gia tuyên truyền lồng ghép Luật Hòa giải ở cơ sở trong sinh hoạt tại trung tâm học tập cộng đồng của phường được 20 lớp với 1.442 lượt người tham dự.

Đặc biệt, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được tập huấn, trang bị kiến thức hòa giải. Ví dụ như ngày 18/10/2018, UBND phường đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho gần 90 người. Qua hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về quy trình hòa giải, phạm vi hoạt động hòa giải, đồng thời thảo luận về những tình huống xảy ra trong thực tế, từ đó rút ra kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Ông Nguyễn Cao Cương, khối trưởng, thành viên tổ hòa giải khối 8 chia sẻ: Hằng năm, khối xảy ra 2 – 3 vụ việc mâu thuẫn, cơ bản chúng tôi đều cố gắng hòa giải thành công ngay từ cơ sở. Như vào tháng 8/2018, tổ đã hòa giải thành công vụ việc mâu thuẫn giữa hai gia đình, vì xích mích nhỏ (cụ thể là chị T gửi con nhà ông P trông, chị nghi ngờ nhà ông P lấy chìa khóa của nhà chị, chị đã sang nhà tìm nhưng không thấy) nên hai bên xô xát gây thương tích nhỏ. Nắm được vụ việc, thành viên các tổ hòa giải đã dùng lỹ lẽ và tình làng nghĩa xóm thuyết phục hai bên hóa giải mâu thuẫn, cũng như đền bù thỏa đáng chi phí khám chữa bệnh cho người bị thương. Đồng thời, tổ đã yêu cầu hai bên gia đình ký cam kết không tái phạm, để giữ gìn an ninh trật tự.

Nhờ nỗ lực trong thực hiện công tác hòa giải cơ sở, kết quả, từ đầu năm 2018 đến nay, số vụ  hòa giải thành công là 11/16 vụ; các vụ còn lại đang tiếp tục hòa giải. Nội dung hòa giải chủ yếu là những tranh chấp, xích mích nhỏ trong nhân dân về đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, dân sự. Thông qua đó, các hòa giải viên đã trực tiếp tuyên truyền được nhiều quy định của pháp luật đến công dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự… góp phần, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hằng năm số gia đình văn hóa của phường đều đạt trên 95%.

DƯƠNG DUYÊN