Thứ năm,  22/08/2019

Triển khai thi hành Luật Tố cáo

LSO-Hôm nay (1/11), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 cho hơn 300 lãnh đạo, chuyên viên làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; gồm 9 chương với 67 điều. Về nội dung, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật (trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực). Cùng với đó, Luật Tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn Luật tố cáo năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị. Vì thế, các cán bộ sau khi tiếp thu thông tin, kiến thức tại hội nghị, tích cực nghiên cứu, áp dụng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị, địa bàn; các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách đồng bộ.

NGỌC HIẾU