Thứ hai,  18/11/2019

Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 123, Bộ  Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123 cho biết: Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục cơ bản cho CBCS bảo đảm nội dung, thời gian. Cấp ủy, chỉ huy tích cực kiểm tra, đôn đốc, đề cao trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật của quân đội chặt chẽ, coi đây là biện pháp quan trọng, đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Giai đoạn 2013 – 2018, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục pháp luật, 100% các đối tượng đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 tìm hiểu thông tin từ sách báo

Để làm tốt công tác tuyền truyền, PBGDPL, cấp ủy, chỉ huy quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đúng, đủ theo quy định. Đơn vị đã tập trung chủ yếu vào việc giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và quân đội. Tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật cho CBCS với nội dung như: Luật Sĩ quan quân đội; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi bổ sung)… quân số tham gia học tập đạt 98,8% trở lên. Đồng thời vào thứ hai hằng tuần, đơn vị duy trì sinh hoạt tập trung, phổ biến, quán triệt mỗi tuần một điều luật và in ấn điều luật để tại bảng tin tuyên truyền. Đặc biệt, thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, đơn vị xây dựng 4 tủ sách pháp luật (TSPL), với trên 1 nghìn đầu sách báo, văn bản. Việc thực hiện đúng quy chế, duy trì hoạt động của các TSPL, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm hiểu, tra cứu, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho CBCS trong thực hiện các nhiệm vụ. Trung sĩ Lộc Minh Sơn, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết: Tôi nhập ngũ tháng 3/2018, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, học tập, tham gia các hoạt động, thì tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chúng tôi đến phòng Hồ Chí Minh để nghiên cứu tài liệu pháp luật, tìm hiểu thông tin qua sách báo, tạp chí. Qua đây giúp cho mọi người nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tuân thủ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Cùng với đó, vào thứ 5, tuần cuối hằng tháng, đơn vị tổ chức sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần và thực hiện ngày pháp luật, nội dung chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền các luật mới hiện hành, thông tin tình hình chấp hành kỷ luật của quân đội và đơn vị. Đại úy Dương Xuân Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 123 cho biết: Đơn vị vận dụng sáng tạo, thiết thực các nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, tổ chức tuyên truyền sinh động, phong phú; kết hợp giữa giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, hoạt động thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách; qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ của quân nhân, giúp cho CBCS cập nhật, nắm bắt kịp thời văn bản pháp luật mới, nâng cao được kiến thức, nhận thức đúng về việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của bộ đội, xây dựng hành vi, ứng xử trong các mối quan hệ. Nhờ đó, giúp cho CBCS nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG