Thứ tư,  03/03/2021

Sức lan tỏa từ ngày pháp luật

(LSO) – Trong năm qua, ngày pháp luật Việt Nam (9/11) đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về công tác triển khai ngày pháp luật từ năm 2013 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thúy Duyên nhận định: Trong những năm qua, ngày pháp luật Việt Nam đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời với các hình thức đa dạng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Việc thực hiện tốt mô hình ngày pháp luật hằng tháng và ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, 100% số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đều được thẩm định, thực hiện đúng trình tự theo quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi; nhất là các quy định ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn pháp luật về đấu giá tài sản

Để triển khai tốt, hằng năm, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ đạo, định hướng các cấp, ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật, làm cho ngày pháp luật thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng. Kết quả, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 6.274 hội nghị, buổi tọa đàm về pháp luật, thu hút trên 412 nghìn lượt người nghe.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật mang tính chất vừa sâu, vừa rộng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang đã cụ thể hóa hưởng ứng ngày pháp luật bằng việc xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình cụ thể ở đơn vị. Điển hình như Tỉnh đoàn triển khai mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền phổ biến pháp luật lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; Sở Giao thông Vận tải tổ chức sinh hoạt với chuyên đề “ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân tích nguyên nhân tìm giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông”; Sở Công thương tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm; Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh…

Cùng với triển khai ngày pháp luật, hằng năm, cấp ủy, chính quyền các huyện tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền theo chủ đề ở từng thời điểm, từng giai đoạn phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiêu biểu như: huyện Bình Gia tổ chức tuyên truyền lồng ghép về Luật Hôn nhân và gia đình; phòng chống ma túy; Luật Bình đẳng giới và Luật Bảo vệ, phát triển rừng; huyện Lộc Bình tổ chức thi tiểu phẩm pháp luật về phòng, chống ma túy và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Pháp luật lồng ghép tuyên truyền công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; huyện Hữu Lũng hưởng ứng ngày pháp luật bằng việc tổ chức các hoạt động như: đọc sách, báo, tọa đàm, trao đổi thông tin, tập huấn các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công việc, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân… Thông qua các hoạt động này, ngày pháp luật hằng năm đã khơi dậy nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  của cán bộ, nhân dân, góp phần làm giảm các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của ngày pháp luật, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức cần xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Kết hợp tuyên truyền pháp luật với xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận thông tin nói chung, trong đó có thông tin về pháp luật. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và về ngày pháp luật nói riêng, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật.

MAI VĂN HOA