Thứ bảy,  06/03/2021

Đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2018

LSO-Hôm nay (14/12), Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2018 và phương hướng thực hiện 2018 – 2020.


Toàn cảnh hội nghị

Dự hội thảo có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; phòng tư pháp một số huyện.

Trong 2 năm qua (2016 – 2018), công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Cụ thể: Sở Tư pháp đã cập nhật 258 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu của cá nhân, doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp định kỳ 2 lần/1 năm; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết 9 kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực do ngành phụ trách…


Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong thời gian tới, tập trung vào về các vấn đề như: triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2018; công tác phối hợp trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách mới có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp…

DƯƠNG DUYÊN