Thứ hai,  18/11/2019

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

LSO-Chiều nay (8/1), Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.


Đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng được nâng lên, phát huy trách nhiệm của từng thành viên. Cụ thể như: Sở Tư pháp cơ quan thường trực của hội đồng đã tham mưu tổ chức 3 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cấp tỉnh cho hơn 300 đại biểu; hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 11.519 cuộc hội nghị, các cuộc họp thôn, khu, khối phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.268.157 lượt người tham dự; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật được 5.866 tin, bài, phóng sự…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như: hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đối tượng của công tác tuyên truyền pháp luật; triển khai thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Đồng thời góp ý vào dự thảo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các thành viên hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí lưu ý: Thời gian tới, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cần xác định rõ nội dung trọng tâm, đa dạng đối tượng tuyên truyền; xây dựng các mô hình hiệu quả về tuyên truyền pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường phối hợp giữa cơ quan thường trực với các thành viên hội đồng; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

DƯƠNG DUYÊN