Chủ nhật,  18/08/2019

Triển khai công tác tư pháp năm 2019

LSO-Sáng 15/1/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.


Đ
ồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mặt công tác, hoàn thành 6/6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tiêu biểu như: sở thực hiện thẩm định 102/102 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; tổ chức 40 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh, huyện, xã cho trên 4.400 đại biểu; tiếp nhận và cập nhật 12.427 thông tin lý lịch tư pháp; tỷ lệ xử lý đơn thư đạt 100%…

Hội nghị đã thảo luận làm rõ hơn các nội dung như: chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai các luật mới ban hành; công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã hội hoá lĩnh vực bổ trợ tư pháp… Đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện kế hoạch công tác tư pháp năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận kết quả đạt được của Sở Tư pháp và lưu ý: Thời gian tới, sở cần nâng cao chất lượng công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tránh sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực; xây dựng lộ trình cụ thể để phát triển công tác bổ trợ tư pháp; đổi mới nội dung, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực cán bộ tư pháp; nâng cao chất lượng, tỷ lệ hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác tư pháp.


Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp nhận
“Cờ thi đua của ngành tư pháp”

Nhân dịp này, Sở Tư pháp được nhận “Cờ thi đua của ngành tư pháp”; 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 14 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”.

DƯƠNG DUYÊN