Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2018, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL); đến nay có 29/185 chi nhánh TGPL được giải thể, 20 chi nhánh khác dự kiến giải thể; một số Sở Tư pháp thực hiện ký hợp đồng thực hiện TGPL với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Đồng Tháp); một số Trung tâm TGPL nhà nước đã ký hợp đồng thực hiện TGPL với các luật sư (Tây Ninh, Điện Biên, Cao Bằng, Đồng Tháp, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Quảng Trị, Đắk Lắk), qua đó từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.

Trợ giúp pháp lý cho người dân tại Sóc Sơn (Hà Nội).

Các Trung tâm TGPL đã tiếp nhận, thực hiện 58.887 vụ việc TGPL cho 51.608 lượt người, trong đó có 18.358 vụ việc tham gia tố tụng (tăng 12,7% so với năm 2017). Kết quả trên cho thấy, số vụ việc tham gia tố tụng tiếp tục tăng, phù hợp với tinh thần của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Đề án đổi mới công tác TGPL; nhiều địa phương có số vụ việc tham gia tố tụng tăng mạnh so với năm 2017 như: Bắc Ninh (tăng 373%), Hưng Yên (tăng 200%), Ninh Bình (tăng 262%), Thái Nguyên (tăng 184%), Khánh Hoà (tăng 142%), Tiền Giang (tăng 108%).

Tuy nhiên, số lượng vụ án được TGPL so với tổng số vụ án được xét xử có đối tượng được TGPL còn hạn chế; hoạt động truyền thông về TGPL chưa hiệu quả, một số người thuộc diện được TGPL nhưng chưa được cung cấp các dịch vụ pháp luật miễn phí khi có nhu cầu, đặc biệt trong các vụ việc tham gia tố tụng; chất lượng một số vụ việc trợ giúp chưa cao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong năm 2019, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương…/.