Thứ hai,  17/02/2020

Hội Luật gia tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

(LSO) – Xác định tuyên truyền pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân.

Hội Luật gia tỉnh là tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, hiện nay, hội có 3 huyện hội (Bình Gia, Lộc Bình, Đình Lập), 20 chi hội trực thuộc, 2 trung tâm tư vấn pháp luật, với 390 hội viên. Ông Lương Văn Kích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền pháp luật, chúng tôi đã triển khai nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn và phát hành tài liệu, sinh hoạt ngày pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý… với chủ trương, hướng mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở.

Luật sư tư vấn pháp luật cho người dân tại Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh

Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức được 437 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 15.190 lượt người tham dự. Một số huyện hội, chi hội tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật như: Chi hội Sở Tư pháp tổ chức được 28 hội nghị cho trên 3.200 lượt người tham dự; Hội Luật gia huyện Bình Gia tổ chức 22 hội nghị cho trên 3.320 lượt người nghe; Hội Luật gia huyện Lộc Bình tổ chức được 219 hội nghị, có hơn 10.700 lượt người nghe… Nội dung tuyên truyền tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tạo hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật còn được thực hiện thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2018, hội đã tư vấn pháp luật được 1.366 cuộc cho 1.366  người; trợ giúp pháp lý 466 việc cho 466 người; hòa giải thành 665/1.064 việc, đạt tỷ lệ 62%. Bà Lê Thị Lạc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh cho biết: Chúng tôi thực hiện tư vấn pháp luật, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, hình sự, hôn nhân và gia đình. Thông qua hoạt động tư vấn, giúp đỡ, nhiều văn bản pháp luật được tuyên truyền cho người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước pháp luật.

Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luât và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh, hội đã phối hợp tổ chức 12 hội nghị truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh cho 536 người tham dự; tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng ngày càng thiết thực hơn nhu cầu của xã hội và người dân về lĩnh vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần tham gia giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh sẽ thành lập các tổ báo cáo viên pháp luật tại các huyện hội, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong đó, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan và tác động trực tiếp đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; tăng cường tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhất là tư vấn, trợ giúp lưu động cho các đối tượng chính sách, đặc thù trong xã hội; tích cực tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở và giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương.

DƯƠNG DUYÊN