Chủ nhật,  09/08/2020

Triển khai văn bản kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

LSO-Hôm nay (7/5), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019  của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu
tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện một số sở, ngành…

Trong chương trình, các đại biểu ở điểm cầu trung ương và 63 tỉnh, thành đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ triển khai những nội dung chính của Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/12/2018 thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó nêu rõ 5 nhiệm vụ của tổ công tác.

Đối với Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã phân tích rõ các tiêu chí xác định vụ việc, cách thức lập danh sách, trình tự và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe nội dung chính của 2 văn bản, đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: trong quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc cần kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đề xuất Thanh tra Chính phủ hỗ trợ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ chỉ đạo: Các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị cần thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ, tạo sự thống nhất cao; việc giải quyết các vụ việc phải trên cơ sở các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính khả thi và các biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân ổn định cuộc sống.

Sau hội nghị, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, lập danh các vụ việc, xây dựng lộ trình, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NGỌC HIẾU