Thứ năm,  20/02/2020

Tòa án Nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các giải pháp của Tòa án Nhân dân tối cao, thời gian qua, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Hữu Lũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới hoạt động xét xử, giải quyết các loại án, đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Bà Hoàng Thị Thanh, Phó Chánh án TAND huyện Hữu Lũng cho biết: Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, hằng năm, TAND huyện Hữu Lũng đều đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Quán triệt các thẩm phán lựa chọn các vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phải thực chất, đảm bảo yêu cầu đề ra, ưu tiên lựa chọn các vụ án có tính chất phức tạp hoặc các vụ án có luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự để phát huy được nhiều cách thức, phương pháp, kỹ năng của thẩm phán khi điều hành tranh tụng, việc xét hỏi tại phiên tòa của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, của hội đồng xét xử…

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự tại Tòa án Nhân dân huyện Hữu Lũng

Phiên tòa lưu động xét xử các vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”; “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại xã Minh Sơn ngày 21/3/2019 là phiên tòa lưu động kết hợp phiên tòa rút kinh nghiệm do TAND huyện Hữu Lũng xét xử tại địa bàn xảy ra vụ án. Vụ án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong quá trình xét xử, thẩm phán chủ tọa đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tố tụng quy định trong Luật Tổ chức TAND và các văn bản pháp luật tố tụng nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và nghiêm minh của pháp luật; phiên tòa đã thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử, đảm bảo tính uy nghiêm của pháp luật, thể hiện sự tôn trọng hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa và tôn trọng nội quy, trật tự phiên tòa…

Để công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả, thời gian qua, TAND huyện Hữu Lũng đã đưa việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những tiêu chí thi đua của các thẩm phán. Theo đó, mỗi thẩm phán phải có từ 2 vụ án được đưa ra xét xử rút kinh nghiệm/năm. Quá trình xét xử, các thẩm phán khác và lãnh đạo TAND sẽ theo dõi, góp ý, tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay. Những hạn chế, ưu điểm của mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm được công khai để mỗi cá nhân tự soi, tự hoàn thiện mình trong các phiên tòa tiếp theo.

Theo bà Phan Thị Thanh Huyền, Thẩm phán TAND huyện, năm 2018, bà thực hiện được 7 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt 250% chỉ tiêu được giao và được Chánh án TAND tối cao tặng bằng khen. Để có được kết quả đó, thẩm phán Huyền luôn có sự chuẩn bị tốt các công việc trước khi phiên tòa diễn ra, từ nghiên cứu hồ sơ vụ án, xây dựng kế hoạch phiên tòa rút kinh nghiệm đến lựa chọn loại án, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc xét xử, trình tự tố tụng, đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Để tổ chức thực hiện tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, TAND huyện Hữu Lũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trong điều tra – truy tố – xét xử, đặc biệt là chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần răn đe, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các vụ án được thụ lý, giải quyết kịp thời đúng pháp luật. Năm 2018, TAND huyện Hữu Lũng đã thụ lý và giải quyết 481/482 vụ, việc, đạt 99,8%, công tác giải quyết, xét xử các loại án cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng giải quyết án được nâng lên, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán ngày càng giảm, không có án xét xử oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm, gây khó khăn cho công tác thi hành án, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp. Trong đó có 19 phiên tòa rút kinh nghiệm (17 vụ án hình sự, 2 vụ án dân sự), vượt so với chỉ tiêu đề ra 7 vụ.

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp, thời gian qua, TAND huyện Hữu Lũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2018, đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc và được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng bằng khen.

Hoàng Hồng (Hữu Lũng)