Chủ nhật,  18/08/2019

Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Lộc: Phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(LSO) – Nhờ phát huy tốt vai trò trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Cao Lộc đã  đóng góp không nhỏ vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị và củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Huyện Cao Lộc có 23 xã, thị trấn, dân số trên 79.000 người, với 5 dân tộc chính cùng sinh sống. Ông Hoàng Đức Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Để góp phần thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, thực hiện tốt nội dung của QCDC; trong đó, chú trọng đến phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trước hết, MTTQ từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia tổ chức các hoạt động để nhân dân có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, thông qua các hoạt động như: tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, hội nghị đối thoại…

Cử tri xã Bình Trung, huyện Cao Lộc nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức được 113 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp với gần 9.900 lượt cử tri tham dự, thu được gần 700 ý kiến. Cùng đó, thu được trên 310 ý kiến qua việc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các ý kiến đều được lãnh đạo trực tiếp giải quyết hoặc giao cho cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Mặt khác, MTTQ huyện Cao Lộc lựa chọn từng nội dung, từng phần việc cụ thể để triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Ví như trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ tích cực tuyên truyền chương trình để nhân dân chung sức, đồng lòng hưởng ứng; đồng thời tập hợp, chuyển kiến nghị, phản ánh của nhân dân tới các cấp, ngành giải quyết. Đến nay, toàn huyện có 4/21 xã đã về đích nông thôn mới, theo kết quả khảo sát năm 2018 có 86% người dân các xã hài lòng về chương trình.

Vai trò của MTTQ huyện trong thực hiện QCDC còn thể hiện ở việc vận động và tổ chức để nhân dân trực tiếp giám sát thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn. Việc giám sát tập trung vào các công trình, dự án; việc thu chi các loại quỹ do dân đóng góp…

Trong 5 năm trở lại đây, qua giám sát, nhân dân đã phát hiện và kiến nghị xử lý 58 vụ sai phạm trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và các công trình, dự án đầu tư, việc thực hiện pháp luật về an sinh – xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đơn cử, sau giám sát đã giải quyết chế độ mai táng phí cho 1 cựu chiến binh ở xã Tân Thành (năm 2016); chế độ bảo hiểm cho 1 cựu chiến binh ở thị trấn Cao Lộc (năm 2018).

Nhờ sự phối hợp của MTTQ trong thực hiện QCDC ở cơ sở nên nhân dân trên địa bàn huyện Cao Lộc ngày càng tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, giữ vững. Điều đó thể hiện qua việc giảm thiểu số đơn thư, khiếu kiện vượt cấp; tỷ lệ hòa giải thành công mâu thuẫn trong cộng đồng ngày càng cao (năm 2017 là 57,1%, năm 2018 là 86%). Đây là cơ sở quan trọng để Cao Lộc hoàn thành các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương.

HOÀNG HUẤN