Thứ sáu,  13/12/2019

Xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật: Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở cơ sở

(LSO) – Sau 2 năm thực hiện Quyết định 619 ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn (XPTT) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), toàn tỉnh có 128/226 đơn vị đạt chuẩn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân TCPL.

Xây dựng XPTT đạt chuẩn TCPL là một nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 (tiêu chí 18.5). Ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 619/QĐ-TTg yêu cầu các tỉnh, thành phố phải nghiêm túc thực hiện việc xây dựng XPTT đạt chuẩn TCPL.

Theo đó, để được công nhận đạt chuẩn TCPL, cấp xã phải thực hiện 5 tiêu chí, gồm: đảm bảo thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hoà giải cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, cấp xã còn phải có kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; trong năm không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Cán bộ xã Thanh Long (Văn Lãng) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân

Để triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo; yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đi đôi với rà soát, khắc phục hạn chế.

Cùng với đó, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg và các văn bản liên quan với 50 người tham gia. Đồng thời chỉ đạo tổ chức lồng ghép quán triệt, PBGDPL tại 11.500 hội nghị, họp thôn, khu, khối phố với hơn 1.260.000 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân trong việc phối hợp thực hiện đảm bảo quyền được TCPL của người dân.

Song song với tuyên truyền, từ năm 2018 đến nay, Hội đồng  phối hợp PBGDPL tỉnh đã kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL tại 7 đơn vị (2 xã, 2 huyện và 3 đồn biên phòng). Trong quá trình kiểm tra, các thành viên hội đồng đã đôn đốc, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở, kịp thời giải thích, tháo gỡ khó khăn khi triển khai thực hiện.

Là huyện biên giới, Văn Lãng đã sớm triển khai và thực hiện có hiệu quả. Ông Tô Đức Lộc, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Văn Lãng cho biết: Bám sát sự chỉ đạo, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung của quy định về chuẩn TCPL ở cơ sở cho nhân dân và cán bộ, công chức. Từ đó, thúc đẩy nhu cầu tiếp cận và dần thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn TCPL, trong đó có 5 xã loại I, 5 xã loại II và 10 xã loại III đạt chuẩn.

Khi huyện triển khai thực hiện tốt, trình độ cán bộ cũng như nhận thức pháp luật của người dân ở các xã, thị trấn cũng từng bước được nâng cao. Ông Phù Văn Tỳ, Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, làm tốt công tác hòa giải cơ sở, vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh thôn bản. Bình quân mỗi năm, các hội, đoàn thể phối hợp tổ chức được khoảng 8 cuộc với hơn 1.000 lượt người tham gia. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện tốt, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực tế trên cho thấy, công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung tay gìn giữ an ninh trật tự, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh có 128/226 XPTT đạt chuẩn TCPL, đạt 56,6 %.

Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết:  Để đạt mục tiêu 60% XPTT đạt chuẩn TCPL năm 2019, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt một số giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở; biên soạn, phát hành sổ tay hướng dẫn chi tiết, cấp phát cho các đơn vị làm cơ sở triển khai thực hiện; phát huy vai trò của công chức tư pháp – hộ tịch; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí…

NGỌC HIẾU