Chủ nhật,  23/02/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

LSO-Chiều nay (23/5), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo, đại diện một số sở, ngành của tỉnh làm việc với Cục THADS tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Những tháng đầu năm 2019, ban chỉ đạo THADS tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS được Quốc hội giao.

Trong đó, đối với kết quả thi hành án về việc, ban chỉ đạo THADS các cấp đã giải quyết xong 2.628 việc trong số việc có điều kiện thi hành, đạt 79%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Đối với kết quả thi hành án về tiền, đã giải quyết xong gần 47 tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt trên 63,4%; tăng gần 21,6% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác THADS trong thời gian tới như: đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để Cục THADS tỉnh cải tạo, sửa chữa phòng tiếp công dân, bộ phận một cửa theo tiêu chuẩn chung; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị đảm bảo an toàn cụm kho vật chứng…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu: Cơ quan THADS các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt; hình thành cơ chế kiểm soát, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Các ngành liên quan tăng cường phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những việc tồn đọng liên quan đến ngành mình quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác THADS.

Đối với các kiến nghị, đồng chí giao cho Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

HOÀNG HUẤN