Thứ tư,  29/01/2020

Ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

LSO-Chiều nay (6/6), Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác THADS. Tham dự có lãnh đạo Sở TNMT, Cục THADS, lãnh đạo các phòng chuyên môn của 2 đơn vị.


Lãnh đạo Cục THADS và Sở TNMT ký kết quy chế phối hợp
trong công tác THADS

Dự thảo quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục THADS và Sở TNMT có 3 chương: những quy định chung, nội dung phối hợp, tổ chức thực hiện. Mục đích quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và sự phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS như: xác minh, kê biên, xử lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và các nhiệm vụ khác có liên quan.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin; tổ chức THADS; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở quy chế ký kết, căn cứ tình hình đặc thù của địa phương, Chi cục THADS cấp huyện phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế phối hợp tại địa phương.

THANH HUYỀN