Thứ hai,  20/01/2020
Đồn Biên phòng Ba Sơn

Vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

LSO- Công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đồn Biên phòng Ba Sơn (BPBS) xác định là một biện pháp cơ bản trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Nhờ làm tốt công tác này, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, nhân dân trên địa bàn tin tưởng tuyện đối vào sự lãnh đạo của Đảng.


Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn tuyên truyền, giới thiệu
đường biên, cột mốc cho học sinh

Đồn BPBS có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 41 km đường biên giới và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn BPBS luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tá Liễu Văn Tuyên, Chính trị viên phó Đồn BPBS cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, chỉ huy chủ động tham mưu cho các xã những nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và tổ chức phong trào tự quản chủ quyền an ninh biên giới; chú trọng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới. Đơn vị đã triển khai kế hoạch, phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại 16 chi bộ thôn giáp biên và phân công đảng viên phụ trách 91 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ĐBPBS phối hợp cùng chính quyền 3 xã, bằng nhiều hình thức đã tổ chức tuyên truyền được 60 buổi cho hơn 3.500 lượt người, với các nội dung về đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới… Đồng thời, đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành, xã Cao Lâu tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới được 700 m; phối hợp tổ chức học ngoại khóa “Biên giới với học đường” cho 115 giáo viên và học sinh. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã tuyên truyền, vận động 168 hộ gia đình, 5 tập thể và 32 tổ an ninh tự quản, ký kết phối hợp cùng bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn ANTT địa bàn. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho Đồn BPBS 32 tin liên quan đến ANTT và tình hình trên tuyến biên giới.

Ông Phùng Pao Chung ở xã Cao Lâu cho biết: Qua nghe cấp ủy, chính quyền và Đồn BPBS tuyên truyền, vận động về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nhiều gia đình trên địa bàn xã có đất canh tác giáp biên đã ký kết, tham gia cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc; riêng gia đình tôi cũng đã ký kết, phối hợp với BĐBP bảo vệ 600 m đường biên và cột mốc; trong quá trình canh tác nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới, người dân chúng tôi nhanh chóng thông báo cho BĐBP và cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời.

Cùng đó, lực lương dân quân, đoàn thanh niên và nhân dân các thôn, bản giáp biên đã tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BPBS tuần tra biên giới được 27 lần. Ngoài ra, nhân dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra an ninh địa bàn được 87 lần với gần 500 lượt người tham gia. Ông Tô Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, nhân dân luôn tin tưởng, sát cánh cùng BĐBP trong quản lý đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tháng 3/2019, Đồn BPBS đã tham mưu cho chính quyền 3 xã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 NÔNG ĐÌNH QUANG