Thứ năm,  17/10/2019

Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

LSO-Chiều 11/7/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ năm 2014 đến năm 2018, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 2.359 tổ hòa giải tại 100% thôn, bản, khu phố với 14.684 hòa giải viên. Trong 5 năm, các hòa giải viên đã hòa giải thành 7.702 vụ việc/10.779 vụ việc, đạt 71,45%,. Với những kết quả đã đạt được, toàn tỉnh đã có 356 lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Các mô hình điểm, tổ hòa giải điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu các huyện, thành phố, tổ hòa giải ở các cơ sở đã nêu ý kiến làm rõ thêm về một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm bắt nguyên nhân của những tranh chấp ở khu dân cư để kịp thời hòa giải. UBND cấp huyện, xã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải nhằm nâng cao chất lượng hòa giải. Hằng năm, các huyện bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm sơ kết khen thưởng; Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra định kỳ, tổ chức đánh giá chất lượng hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

THANH HUYỀN