Thứ ba,  31/03/2020

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

LSO-Sáng nay (16/7), UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai Thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Luật PCTN năm 2018 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tại hội nghị triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 của tỉnh, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã truyền đạt những quy định, nội dung mới của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Theo đó, Luật PCTN năm 2018 có 10 chương với 96 điều. So với Luật PCTN 2005 thì Luật PCTN 2018 có 1 điều khoản (Điều 89) giữ nguyên; 51 điều khoản sửa đổi, bổ sung và 44 điều khoản mới.


Các đại biểu dự hội nghị triển khai Thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để các nội dung của Luật PCTN thực sự đi vào cuộc sống.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc trong việc phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trong đó quan tâm việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, cải cách hành chính, thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập… Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác đấu tranh PCTN.

THANH HUYỀN