Thứ ba,  24/11/2020

Hội Luật gia tỉnh: Tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

(LSO) – Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh có 393 hội viên, sinh hoạt 20 chi hội trực thuộc cấp tỉnh, 3 tổ chức hội cấp huyện và 2 trung tâm tư vấn pháp lý. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện, hướng về cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng năm, Hội Luật gia tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tiếp nhận. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, công tác này được hội đẩy mạnh hướng về cơ sở, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, các thôn bản còn nhiều khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận tìm hiểu pháp luật. Vì thế, đối tượng tiếp nhận ngày càng được mở rộng.

Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xã Nam La, huyện Văn Lãng

Đơn cử, năm 2018, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được trên 400 cuộc tuyên truyền; trong đó, Tỉnh hội tổ chức được 15 cuộc tại các thôn bản; từ đầu năm 2019 đến nay, chủ trì, phối hợp tổ chức được 363 cuộc, trong đó, các cấp hội chủ trì tổ chức được 84 cuộc tại các thôn bản, thu hút hơn 6.300 người dân tham dự. Trong đó, một số đơn vị làm tốt như: Hội Luật gia huyện Lộc Bình tổ chức được 334 hội nghị tuyên truyền; Hội Luật gia huyện Đình Lập tổ chức được 15 cuộc; chi hội ngành Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp tổ chức được 59 phiên tòa xét xử lưu động, thu hút đông đảo nhân dân tham dự, theo dõi, có tác dụng lớn trong giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật như: Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Hộ tịch, Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ luật Hình sự… Quá trình tổ chức, tuyên truyền viên kết hợp minh họa các tình huống, những sự việc xảy ra hằng ngày để người dân dễ hiểu, dễ hình dung, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cũng được các hội, chi hội quan tâm đẩy mạnh, thực hiện linh hoạt như tư vấn, trợ giúp trực tiếp, qua điện thoại, hoặc trả lời bằng văn bản… Tính riêng từ đầu năm 2019 đến giữa tháng 7/2019, hội viên các cấp đã thực hiện được 176 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được trên 330 vụ, việc; cùng đó tham gia hòa giải được gần 61% vụ mâu thuẫn. Đối tượng được tư vấn, trợ giúp chủ yếu là người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các hội viên đã kịp thời cung cấp thông tin bổ ích, giúp  bà con tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, có khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ông Lương Văn Kích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Thời gian qua, các cấp hội đã tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, công tác hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh mới chỉ có 3 huyện thành lập được hội, gồm: Bình Gia, Lộc Bình và Đình Lập; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội chưa đồng đều, cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc còn thiếu thốn đã phần nào ảnh hưởng, tác động đến hiệu quả hoạt động của hội nói chung, công tác phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nói riêng. Do vậy, thời gian tới, rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hội.

HOÀNG HUẤN