Thứ ba,  07/04/2020

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

LSO-Ngày 30/7/2019, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2014 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí: Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

Luật HNGĐ năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Sau 4 năm triển khai, luật đã được thi hành nghiêm túc, bài bản, toàn diện, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Về cơ bản, những chính sách lớn của luật về các quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ HNGĐ đã được thể chế hóa tương đối đầy đủ. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong công nhận, bảo vệ quyền về HNGĐ của người dân đã hiệu quả hơn, đồng bộ, thống nhất với pháp luật về hộ tịch, tố tụng và pháp luật khác có liên quan.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh xác định việc triển khai thi hành Luật HNGĐ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh đều chủ động gắn nội dung tuyên truyền Luật HNGĐ bảo đảm các quyền dân sự có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình.

Trong 4 năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức 680 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền PBGDPL lồng ghép nội dung Luật HNGĐ với trên 54.400 lượt người tham dự. UBND cấp huyện, xã đã tổ chức được 17.093 hội nghị, cuộc họp tuyên truyền với trên 844.400 lượt người tham dự.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh việc tảo hôn ít xảy ra; không còn tình trạng kết hôn không có đăng ký kết hôn. Từ ngày 1/1/2015 đến 31/10/2018, trên địa bàn tỉnh có 25.596 cặp đăng ký kết hôn.

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu trung ương và các tỉnh, thành đã phát biểu ý kiến tham luận, thảo luận tập trung đánh giá quy định của Luật HNGĐ năm 2014 qua thực tiễn áp dụng đồng thời chỉ rõ hạn chế trong quá trình thực thi luật.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể tiếp tục quán triệt, phổ biến, tăng cường nhận thức của cán bộ, nhân dân về Luật HNGĐ; xem xét lồng ghép thi hành luật với việc thực hiện các chính sách pháp luật khác, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả Luật HNGĐ; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, điều chỉnh các quan hệ HNGĐ; tăng cường sự phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật HNGĐ…

NGỌC HIẾU