Thứ hai,  03/08/2020

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác dân chủ và pháp luật tại Lạng Sơn

LSO-Chiều 27/8/2019, đoàn công tác do Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật (DC – PL), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra công tác DC – PL và khảo sát trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng tư vấn DC – PL tại Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.


Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn
Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã phối hợp tổ chức được gần 3.200 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 198.000 lượt người nghe. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đối với các dự thảo dự án luật như: Luật Đầu tư công, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Kiến trúc…

MTTQ các cấp cũng đã chủ trì tổ chức trên 40 cuộc giám sát và phản biện xã hội, trong đó phản biện đối với 2 dự thảo quyết định của UBND tỉnh. Cùng đó, tích cực phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp; lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi nhằm làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác DC – PL của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong hoạt động DC – PL.

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện công tác DC – PL mà Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đạt được thời gian qua. Đồng chí lưu ý: Ủy ban MTTQ tỉnh nên bổ sung thêm thành viên trong các hội đồng tư vấn; phải coi công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong các cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, góp phần giúp Đảng, Nhà nước ban hành những chính sách hợp lòng dân; công tác tiếp xúc cử tri phải đi vào thực chất, tránh hình thức…

HOÀNG HUẤN