Chủ nhật,  09/08/2020
Xã Bắc Lãng

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

LSO- Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập ngày càng phát triển sâu rộng, huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh
phối hợp với Ban Công an xã Bắc Lãng thu hồi vũ khí tự chế

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm huyện Đình Lập chọn địa bàn xã Bắc Lãng mở hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tập trung điểm nhằm làm chuyển hóa địa bàn về ANTT. Theo đó, ban chỉ đạo yêu cầu lực lượng công an xã và tổ chức, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác hòa giải các vụ việc liên quan đến ANTT, không để kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Kết quả: từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại 9 thôn. Tổ chức cho 100% gia đình trong xã ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của thôn bản.

 Bên cạnh đó, Ban công an xã làm tốt công tác vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Trước đây, tại các thôn: Đồng Quan, Khe Chòi, Khe Cảy, Khe Mò, Khe Hả, một số người dân vẫn sử dụng súng tự chế, súng bắn cồn để săn bắn. Mặc dù đây là loại súng chế tạo thủ công, nguyên vật liệu dễ tìm kiếm nhưng khả năng gây sát thương rất cao. Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tác hại trong việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng ngừa nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn, Ban công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới hình thức tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, họp họ; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản để vận động nhân dân thu hồi số vũ khí còn sót lại. Qua đó, nhân dân đã tự giác giao nộp 12 khẩu súng cồn tự chế, 15 khẩu súng kíp và 2 nòng súng kíp.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, trong thời gian tiếp theo, Công an huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo các ban đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sót lại trên địa bàn; thực hiện hiệu quả các mô hình “tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT, “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” với mục tiêu đảm bảo ANTT, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội.

MINH ANH – HỒNG NHUNG