Thứ ba,  27/10/2020

Triển khai công tác tư pháp năm 2020

LSO-Sáng nay (8/1), Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2019, ngành tư pháp đã chủ động, quyết liệt triển khai các mặt công tác với phương pháp đổi mới, sáng tạo; qua đó thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019. Trong đó có một số kết quả nổi bật như: đóng góp ý kiến vào 245 dự thảo văn bản, tăng 4% so với năm 2018; cấp chứng chỉ hộ tịch cho 100% công chức tư pháp – hộ tịch cấp huyện, xã; công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ trả đúng hạn đạt 95,2%…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với một số nội dung chủ yếu như: phấn đấu 100% xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới năm 2020 và các xã biên giới đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật, 60% trở lên các xã, thị trấn còn lại đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đạt 95% trở lên…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà ngành tư pháp đạt được trong năm 2019. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và đề nghị ngành tư pháp cần tích cực, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020; quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp; sắp xếp lại bộ máy cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…


Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng giấy khen cho cá nhân
có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Trong chương trình, các đơn vị trực thuộc và phòng tư pháp các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

NGỌC HIẾU