Thứ bảy,  28/03/2020

Đoàn Luật sư tỉnh nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động

(LSO) – Hiện nay, xu thế xã hội hóa lĩnh vực hành nghề bổ trợ tư pháp đang diễn ra mạnh mẽ, trong đó có nghề luật sư. Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ bảo vệ  công lý, quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức và công dân.

Tháng 6/2019, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 bầu ra Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. Ông Nguyễn Tài Hiệp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho biết: Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh gồm 40 luật sư và 9 văn phòng luật sư; 90% thành viên là các cán bộ ngành tư pháp nghỉ hưu. Với nguyên tắc “Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, điều lệ và chức năng tự quản”, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực hành nghề phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chức năng của đoàn bao gồm: tham gia tố tụng, bào chữa cho các bị can, bị cáo do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu hoặc do đương sự mời; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân; tham gia phản biện tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh (bên phải) tư vấn pháp luật cho người dân

Một trong những công tác nổi bật của Đoàn Luật sư tỉnh được duy trì nhiều năm qua đó là tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đối tượng yếu thế trong xã hội (người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em…). Trung bình mỗi năm, các luật sư của đoàn tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 100 trường hợp. Bà Lương Thị Hồng, Văn phòng Luật sư Kim Mai cho biết: Tôi là cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, trong năm 2019, văn phòng đã trợ giúp 28 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai và hình sự. Vì đối tượng trợ giúp đa phần không am hiểu về pháp luật, do đó trong quá trình trợ giúp, chúng tôi đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân để họ hiểu quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với đó, đoàn thường xuyên phân công luật sư tham dự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, bị cáo trong 100% vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh yêu cầu, từ giai đoạn khởi tố, truy tố, đến xét xử. Trong năm 2019, các thành viên của đoàn đã bào chữa cho 116 bị can, bị cáo do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. Tại các phiên tòa, đội ngũ luật sư đã vận dụng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để bào chữa cho các bị can, bị cáo, từ đó góp phần bảo vệ công lý, tránh oan sai.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, hằng năm, Ban chủ nhiệm phối hợp với Đoàn luật sư các tỉnh khác tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư. Trong năm 2019, đoàn đã tổ chức cho 28 luật sư tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tại thành phố Hạ Long do Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Qua tập huấn, các luật sư được cập nhật kiến thức pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, để đổi mới công tác thi – đua khen thưởng, năm 2019, Ban chủ nhiệm đã phát động thi đua, lồng ghép hưởng ứng ngày truyền thống Luật sư 10/10 và ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Cuối năm, tại hội nghị tổng kết, đoàn đã tặng 4 giấy khen cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hành nghề. Đây là lần đầu tiên đoàn phát động phong trào thi đua để khích lệ, động viên các luật sư cũng như làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

Kết quả: trong năm, thành viên của đoàn đã tham gia tố tụng bào chữa cho các bị can, bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tư vấn pháp luật, làm dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức được 227 vụ việc (tăng 46 vụ so với năm 2018),  thu về hơn 300 triệu đồng.

Đánh giá hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh, ông Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Đoàn Luật sư đã phát huy vai trò của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội. Thời gian tới, Đoàn Luật sư tỉnh cần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư mạnh về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập.

DƯƠNG DUYÊN