Thứ bảy,  26/09/2020

Thực hiện Quyết định 81: Đồng bộ các giải pháp

(LSO) – Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ – TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân” (QĐ 81), các cấp hội nông dân đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các phong trào hoạt động hội.

Để hạn chế mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo, các cấp hội nông dân đã chú trọng  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên. Theo đó, các cấp hội chủ động, linh hoạt tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ … Nội dung tuyên truyền liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giải phóng mặt bằng, đền bù sau thu hồi đất… Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 7.551 cuộc tuyên truyền cho gần 460.000 lượt hội viên; tư vấn pháp luật được 3.344 cuộc, trợ giúp pháp lý cho 10.689 lượt hội viên; duy trì sinh hoạt 161 câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Qua đó từng bước giúp hội viên hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ Hội nông dân xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng (bên trái) tuyên truyền pháp luật cho hội viên

Cùng với đó, nhằm góp phần trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân, các chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh đều có đại diện tham gia vào các tổ hòa giải tại thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.029 tổ hòa giải với hơn 13.112 hòa giải viên. Từ năm 2015 đến nay, hội nông dân cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải thành 4.598/6.960 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xây dựng thành công mô hình điểm thực hiện QĐ 81 tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Ông Đinh Văn Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quan Sơn cho biết: Với đặc điểm hơn 90% hội viên có diện tích rừng trồng nên xã thường xuyên xảy ra tranh chấp đất đai, do đó, chúng tôi đã đề xuất với UBND xã giải quyết các vụ việc tại thực địa, cho các bên trình bày lý lẽ, cán bộ nông dân, tư pháp, địa chính xã tư vấn pháp luật, đo đạc trên thực tế để giải quyết mâu thuẫn, hạn chế thấp nhất đơn thư, khiếu kiện. Nhờ đó đạt hiệu quả, riêng quý I năm 2020, chúng tôi đã phối hợp với UBND xã giải quyết thành 7/8 vụ việc (1 vụ đang trong quá trình giải quyết).

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ -TTg, hội nông dân các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tham dự các cuộc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ban tiếp công dân thuộc UBND cùng cấp định kỳ hằng tháng theo quy chế phối hợp. Từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tham gia tiếp được trên 500 lượt người đến kiến nghị, hội nông dân các huyện, thành phố tham gia tiếp được 1.734 cuộc với 8.159 lượt công dân. Thông qua các buổi tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hội viên đã được phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo. Hội Nông dân tỉnh đã tham gia tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và ngành liên quan trong các vụ việc lớn như: Dự án quy hoạch khu đô thị Phú Lộc IV; tranh chấp giữa một số hộ dân với lâm trường huyện Lộc Bình…

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện QĐ 81 gắn với quy chế dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của các cấp hội trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho hội viên, từ đó nhằm góp phần giảm thiểu các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, thúc đẩy kinh tế  -xã hội phát triển, khẳng định vị trị, vai trò của tổ chức hội. Năm 2020 chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng mô hình điểm thực hiện QĐ 81 tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định.

DƯƠNG DUYÊN