Ngày 13/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì cuộc họp thẩm định Đề nghị xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Đại diện Bộ Y tế cho biết, trong 13 năm thực thi chính sách pháp luật Phòng, chống HIV/AIDS, số người nhiễm HIV phát hiện mới, số tử vong do AIDS giảm liên tục. Tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy đã giảm mạnh. Tuy nhiên tình hình nhiễm HIV do lây truyền qua đường tình dục vẫn còn diễn biến phức tạp và khó kiểm soát, đặc biệt tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm MSM đang có xu hướng tăng nhanh.

 Thứ trưởng  Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp.

Trong khi đó, hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS đã xuất hiện một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; sự thiếu đồng bộ, thống nhất giữa hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS với hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phòng, chống ma túy; một số quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS không bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Mặt khác, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nội dung của các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV đã có sự thay đổi nhưng chưa có cơ chế pháp lý để tổ chức triển khai…  Vì vậy, việc xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là hết sức cần thiết.

Tại cuộc họp, các ý kiến cơ bản tán thành sự cần thiết  xây dựng Dự án luật; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu  bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như đồng bộ với luật pháp quốc tế hoặc các khuyến nghị quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện; chú trọng đến tính khả thi để bảo đảm các quy định của dự thảo Luật trong đời sống thực tế.

Thứ trưởng  Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, bên cạnh việc phù hợp với thông lệ quốc tế, việc xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS phải phù hợp với các điều kiện của Việt Nam để bảo đảm tính hiệu quả và thực thi của pháp luật.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng đã nhấn mạnh thêm về tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của dự thảo luật, đồng thời đề nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật đề đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh lý dự thảo Luật cho phù hợp…/.