Thứ năm,  29/10/2020

Triển khai một số luật sửa đổi, bổ sung về cán bộ, công chức, viên chức và công tác tổ chức

LSO-Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố.

Hội nghị đã triển khai những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Luật sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ với một số nội dung về thẩm quyền của Chính phủ trong quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ… Đồng thời sửa đổi, bổ sung 38/143 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các nội dung về phân cấp, phân quyền, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức HĐND; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương…

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức như: không quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; giao Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện chế độ công chức đối với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước… Đồng thời sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức về quy định đánh giá viên chức, sửa đổi quy định về áp dụng ký kết hợp đồng làm việc, sửa đổi quy định về hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm…

THÙY DUNG