Thứ hai,  30/11/2020

Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 – Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Bộ Tư pháp phối hợp với các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tổ chức diễn đàn pháp luật ASEAN 2020, với chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm ASEAN trong nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án”. 

Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để tăng cường hiểu biết giữa các nước ASEAN về thể chế, mô hình tổ chức thi hành pháp luật và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các nước ASEAN.

Tại diễn đàn, đại diện 10 nước thành viên ASEAN đã trình bày các tham luận về kinh nghiệm của mỗi quốc gia liên quan đến nội dung chủ đề của Diễn đàn bao gồm; khuôn khổ chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức thi hành pháp luật, thi hành án dân sự; mô hình, thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật, mô hình hệ thống thi hành án dân sự tại các quốc gia ASEAN và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các giải pháp, định hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có thi hành án dân sự; biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế về thi hành pháp luật, trong đó có thi hành án dân sự giữa các quốc gia ASEAN…

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, các chuyên gia quốc tế của UNDP, JICA, Đức, Pháp cũng đã đóng góp ý kiến, chia sẻ mô hình tốt, cách làm hay trong việc tổ chức thi hành pháp luật, thi hành án dân sự của một số nước khác trên thế giới để các nước ASEAN cùng tham khảo.

Ông Đặng Thanh Sơn – Cục trưởng Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết, thực tiễn triển khai hoạt động tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam thời gian qua đã ghi nhận những thành tựu quan trọng.

Ông Đặng Thanh Sơn cho biết: “Về nhận thức, hoạt động tổ chức thi hành pháp luật đã được xem xét, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn trong tổng thể chung, thống nhất của quy trình xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật và hoàn thiện pháp luật.

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tập trung hơn vào quản lý điều hành vĩ mô và năng động giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng; cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Công tác áp dụng pháp luật được thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương, theo hướng bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch; hạn chế tình trạng oan sai, khiếu nại, khiếu kiện” – Ông Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh./.

Theo VOV