Thứ ba,  19/01/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

LSO-Sáng 24/11/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật với 63 tỉnh, thành trong cả nước.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh cho khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nhận thức của cán bộ, Nhân dân về xây dựng và hoàn thiện pháp luật được nâng lên, các cơ quan được giao chủ trì trong công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tăng tính chủ động.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa phù hợp với thực tế địa phương.

Tại hội nghị, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận về một số nội dung như: công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của ngành tư pháp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của ngành tư pháp là nhạc trưởng, là cơ quan gác cửa trong việc bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, tính hợp lý và khả thi của hệ thống pháp luật.

Thủ tướng đề nghị: Ngành tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với sự phát triển của đất nước, từ đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Xác định hoàn thiện thể chế là then chốt, là khâu đột phá, chiến lược trong quá trình điều hành, chỉ đạo.

Thủ tướng chỉ đạo: Ngành tư pháp cần kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng ban hành văn bản; chống lợi ích nhóm trong thi hành pháp luật; các bộ, ngành, địa phương quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để góp phần đưa đất nước tiến lên bằng thể chế pháp luật.

THANH HUYỀN