Chủ nhật,  24/01/2021

Hơn 100 đại biểu dự bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật đợt II năm 2020

LSO-Ngày 25/11/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật đợt II năm 2020. Tham dự có hơn 100 đại biểu gồm: lãnh đạo Sở Tư pháp, các báo cáo viên pháp luật của tỉnh; lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Tư pháp thông báo nhanh kết quả
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế đã được nghe tình hình chính trị, thời sự quốc tế và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh uỷ về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công văn số 04-CV/BTGTU ngày 28/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền thông báo nhanh kết quả đại hội…


Các học viên tham gia hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật đợt II

Thông qua lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên của tỉnh, cán bộ pháp chế sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, cập nhật kịp thời tình hình thời sự, chính trị và các văn bản phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

THANH HUYỀN