Thứ bảy,  23/01/2021

Đánh giá kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

LSO-Chiều nay (30/11), Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (HTPLCDN) giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất chương trình HTPLCDN nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.


Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo đề dẫn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 3 nghìn doanh nghiệp, trong đó, trên 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, công tác HTPLCDN đã được triển khai bằng hình thức đa dạng, góp phần tạo thuận lợi cho việc thành lập và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nổi bật như: Sở Tư pháp đã tổ chức 13 hội thảo, hội nghị về công tác HTPLCDN với hơn 1 nghìn lượt người dự; cập nhật 365 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu của cá nhân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã biên soạn, phát hành trên 41.385 tài liệu tuyên truyền có nội dung về HTPLCDN; tổ chức trên 460 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp cho trên 44 nghìn lượt người tham dự…

Tại hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành, phòng tư pháp các huyện, thành phố đã tham luận đánh giá kết quả, hạn chế của công tác HTPLCDN. Đồng thời đề xuất giải pháp, góp ý vào nội dung chương trình HTPLCDN nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh như: tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác HTPLCDN nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối thoại với doanh nghiệp cho đội ngũ làm công tác HTPLCDN; cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin truyền thông; tiếp nhận, tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp kịp thời, đúng thẩm quyền…

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu, từ đó tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo chương trình HTPLCDN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới.

DƯƠNG DUYÊN