Thứ tư,  27/01/2021

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (9/12), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng đoàn công tác làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành ngay từ đầu năm.

Theo đó, sở đã thực hiện thẩm định 62 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), bằng 119% so với cùng kỳ năm 2019, góp ý 319 dự thảo văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 11/11 VBQPPL do cấp huyện ban hành; thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thụ lý trên 2.000 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó, trên 1.900 hồ sơ trả sớm và đúng hạn, đạt 98,2%; tổ chức giám định tư pháp trên 1.400 vụ việc, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý 490 vụ việc…; công tác chứng thực được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện tốt, toàn ngành đã tổ chức hòa giải thành công 2.164/3.483 vụ việc, góp phần làm giảm số lượng đơn thư khiếu kiện gửi đến các cơ quan nhà nước.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao kết quả ngành tư pháp tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, toàn diện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát các chỉ tiêu, chương trình công tác của địa phương; tăng cường quản lý của cơ quan tư pháp trong các lĩnh vực phụ trách, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

Bên cạnh đó, ngành cần tiếp tục cải cách hành chính, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí biên chế cán bộ cho phù hợp, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho ngành tư pháp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp, đặc biệt cần nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ trong xử lý các công việc liên quan đến người dân.

Đồng chí cũng mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

THANH HUYỀN