Thứ ba,  19/01/2021

Triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

LSO-Ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP), với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Tư pháp, một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các tổ chức GĐTP trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 với những quy định mới về: phạm vi GĐTP; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp; bổ sung tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp khi thực hiện giám định…

Cũng trong chương trình, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, tham luận về thực trạng, khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành trung ương, địa phương tiếp tục nghiên cứu sâu, quán triệt, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP; tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả đúng tiến độ 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật GĐTP, được ban hành kèm trong  Quyết định 1450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/9/2020.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến GĐTP; kiện toàn, bồi dưỡng tổ chức bộ máy, đội ngũ giám định viên, người làm công tác giám định; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho hoạt động GĐTP; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương, địa phương trong công tác GĐTP. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết, đảm bảo thi hành Luật GĐTP đồng bộ, hiệu quả…

DƯƠNG DUYÊN