Thứ bảy,  16/01/2021
Triển khai công tác tư pháp năm 2021:

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp gương mẫu, trách nhiệm

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025, do Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội vào sáng 23/12/2020, tại 63 điểm cầu trên cả nước.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, một số sở, ban, ngành tỉnh, phòng tư pháp huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành tư pháp đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước. Tiêu biểu như: Bộ Tư pháp đã hoàn thành 108/139 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đang tiếp tục thực hiện 31 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. Ngành tư pháp đã rà soát được 32.187 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), kiến nghị xử lý 4.765 văn bản; thẩm định 5.808 dự thảo VBQPPL, trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, toàn ngành đã thẩm định trên 42 nghìn văn bản…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2020, công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác đều đạt và vượt. Nổi bật như: Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 62 dự thảo VBQPPL (bằng 119% so với cùng kỳ năm 2019); góp ý 319 dự thảo văn bản (bằng 130% so với cùng kỳ năm 2019); tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trả sớm, đúng hẹn là 98,2%, tăng 3% so với năm 2019; tỷ lệ xử lý đơn thư đạt 100%…

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề về công tác tư pháp, thảo luận đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giới thiệu mô hình, cách làm mới, hiệu quả, khó khăn hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đồng thời, đề xuất định hướng công tác nhiệm kỳ 2021 – 2025; giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Nhiệm kỳ 2021 – 2025, ngành tư pháp xác định 6 định hướng, trong đó, năm 2021 có 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành tư pháp trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, đặc biệt trong năm 2020. Thủ tướng đề nghị: thời gian tới, ngành tư pháp tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, các kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực của ngành; tiếp tục rà soát, khắc phục chồng chéo trong hệ thống VBQPPL; không để tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng hệ thống pháp luật; đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai đề án số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thanh kiểm tra công tác tư pháp…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc

Sau khi hội nghị trực tuyến toàn quốc kết thúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh giai đoạn 2021 – 2025 là giai đoạn quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức của tỉnh, đặc biệt, năm 2021 phải tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện các báo cáo công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016 – 2020 và năm 2020; đồng thời, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng của Bộ Tư pháp, xác định rõ phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp của tỉnh năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025, để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng hệ thống VBQPPL, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

MINH KHANG