Thứ ba,  19/01/2021

MTTQ huyện Bắc Sơn: Phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở

(LSO) – Xác định hòa giải ở cơ sở là hoạt động góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Bắc Sơn đã phát huy tốt vai trò trong công tác này.

Tháng 7/2020, thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn xảy ra 2 vụ mâu thuẫn giữa các gia đình. Ông Dương Công Tú, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Tổ phó Tổ hòa giải của thôn cho biết: Các vụ mâu thuẫn đều liên quan đến đất đai, chủ yếu là ranh giới giữa thửa đất của các gia đình. Ngay khi xảy ra vụ việc, tôi và các thành viên tổ hòa giải tìm hiểu nắm rõ tình hình. Trên cơ sở đó, gặp gỡ các bên, dùng lý lẽ, tình cảm khuyên giải nhằm tránh những vấn đề phức tạp liên quan. Cùng với đó, tổ hòa giải phối hợp cùng cán bộ địa chính của xã đến hiện trường, tổ chức đo đạc thực tế, tuyên truyền, vận động các gia đình hòa giải. Đến nay, các vụ việc đã giải quyết xong, tình đoàn kết xóm làng được giữ vững.

Thành viên tổ hòa giải thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn trao đổi tình hình an ninh trật tự với công an xã

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Sơn có 158 tổ hòa giải, với 1.230 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên luôn được củng cố, kiện toàn. Ông Hoàng Minh Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Các thành viên tổ hòa giải gồm: trưởng thôn, khu phố, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể; người có uy tín ở khu dân cư… Đội ngũ này có kiến thức pháp luật, có uy tín, am hiểu phong tục tập quán và địa bàn dân cư nên việc tham gia công tác hòa giải có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện đều phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ này…

Ví như, trong năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 361 đại biểu gồm: cán bộ mặt trận, người có uy tín, thành viên tổ hòa giải; Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức được hơn 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện… Thông qua đó, các hòa giải viên nắm vững nghiệp vụ hòa giải, nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở.

Theo tìm hiểu, trong năm 2020, các tổ hòa giải huyện Bắc Sơn đã tiếp nhận và giải quyết 415 hồ sợ vụ việc. Trong đó, đã hòa giải thành 333 vụ việc, đạt 80,24%, tăng 28,63% so với năm 2016; đang giải quyết 1 vụ việc. Các vụ hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân liên quan đến đất đai, tài sản, hôn nhân, gia đình hoặc xích mích trong sinh hoạt hằng ngày ở cộng đồng dân cư…

Bên cạnh dùng lý lẽ phân tích, bằng uy tín, tình cảm của mình, thành viên các tổ hòa giải còn tuyên truyền, nhắc nhở để Nhân dân hiểu cái đúng, nhận ra cái sai của bản thân để khắc phục. Qua đó, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2020, toàn huyện có 13.511/17.062 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm gần 79,2%; 117/158 thôn bản, khu phố đạt khu dân cư văn hóa, chiếm 74%.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Những năm gần đây, Bắc Sơn là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đóng góp cho thành tích đó, Ủy ban MTTQ huyện đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai các hoạt động (củng cố, kiện toàn, tập huấn cho các hòa giải viên) nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Qua đó, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

ĐINH HƯƠNG